(312)29 90 07|Приёмная колледжа
 

Учиться и, когда придет время,
прикладывать усвоенное к делу
— разве это не прекрасно!

 
.

Мамлекеттик тил жана тарбиялык иштер боюнча 2016-2017-окуу жылындагы пландаштырылган иштеринин аткарылышы жөнүндөгү жарым жылдык маалымат