Бишкекский Технический Колледж

Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова

Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова

Avatar women
Кендирбаева Венера Нарынбиевна
Заместитель директора по государственному языку
Знание языков
Кыргызский
Русский
Контакты
Email
venerabtk@gmail.ru
Кендирбаева Венера Нарынбиевна
Заместитель директора по государственному языку
Образование
1991 - 1996

Кыргыз Улуттук Унивирситети

Филология

Опыт работы
1998 - 1999

Арыстанбек Буйлаш уулу атундагы орто мектеби

Кыргыз тили жана адабият мугалими

1999 - 2002

Бишкек шаары №32 орто мектеби

Кыргыз тили жана адабият мугалими

2008 - 2010

Бишкек шаары №46 орто мектеби

МТО боюнча директордун орун басары

2011 - 2014

Бишкек шаары №4 гимназиясы

Кыргыз тили жана адабият мугалими

2016

Бишкекский технический колледж

МТО боюнча директордун орун басары

Награды
2010

Сверлов району №46 орто мектеби

Ардак грамота ББ МИН

2011

Сверлов району №46 орто мектеби

Билим бериуунун отличниги

2018

Бишкек техникалык колледжи

Ыраазылык кат

2019

Бишкек техникалык колледжи

Ыразычылык кат

2019

Бишкек техникалык колледжи

Ардак грамота

Повышение квалификации
2017

Сертификат №0329/ 2017-ж « Кесиптик орто окуу жайлардын шартындагы окутуунун интерактивдуу методдору»

2019

Сертификат №0293/ 2019-ж. «Компетентуулукко негиздеген окутуунун жана студенттердин билимин текшеруунун усулдары»

Навыки
Windowsту колдонуу менен Word жана (принтер, факс, сканер, копир ж.б) менен иштоо тажрыйбам бар.