Бишкекский Технический Колледж

Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова

Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова

“Канткенде адам уулу, адам болот” деген аталышта иш – чара уюштурулду

“Канткенде адам уулу, адам болот” деген аталышта иш – чара уюштурулду

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Бишкек техникалык колледжинде 30 – ноябрь 2023 – ж куну улуу кеменгер жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 – жылдыгына карата окуу жайдын маданий залында “Канткенде адам уулу, адам болот” деген аталышта иш – чара уюштурулду . Кыргыз тили жана адабияты  сабагынын мугалими Ишенбай Калмырзаев жетектөөсундө. Иш–чаранын алкагында Студенттер жазуучунун чыгармаларынан сахналык көрүнүштөрдү аткаруу менен көркөм окуулар орун алды. Аты аталган иш–чара Улуттук теле беруу тармагынын Замана студиясынан кабарчылар келип телеберүүдөн көрсөтүлдү . Ошондой эле Ишеналы Арабаев атындагы КМУнун мамлекеттик тил жана маданият  институтунда эмгектенген эжейлер Жумаева Гүлгаакы, Абдуллаева Райхон, Сыдыкова Гүлүмкан келип катышты.

Фотографии