Бишкекский Технический Колледж

Миссия колледжа заключается в эффективном решении социальных, экономических и технологических проблем региона путем подготовки специалистов среднего звена, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами.
"Китеп күчү" семинары

"Китеп күчү" семинары

"Китеп күчү" аталышында 2022- жылдын 21- декабрь.

Бишкек техникалык колледжинин жыйындар залында студенттер менен жолугушуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кадырбеков Нуржигит Кадырбеков ичтин катышуусунда. Семинар мотивациялык  жолугушуунун жүрүшүндө, жаштар менен баарлашуу болду. "Мыкты окурман" китепти көп окууга умтулган, билимдүү жаштардын эмгектери бааланып "Алкыш баракча"  тапшырылды. Нуржигит Кадырбековичке студенттер өздөрүнүн суроолорун узатып, жооп алышты. Убакытты туура пландап, керектүү нерсеге багыттоого тил үйрөнүү учурдун талабы деген өзүнүн ойлору менен бөлүштү.