Бишкекский Технический Колледж

Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова

Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова

Урматтуу Канатбек Өскөмбаевич

Урматтуу Канатбек Өскөмбаевич

Бишкек техникалык колледжинин жамааты 

60 жаш 

Кутман курагыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайт!!!
Сизге чын ден-соолук, бактылуу узун өмур, ишиңизге чоң 
ийгиликтерди каалайбыз. Өмүрлүк жарыныз менен уулдан урмат, 
кыздан кызмат көрүңүз!

Жашооңузда ар дайым кубаныч жана сүйүү нурлары жаркырап 
турсун, ар бир күн өзү менен кошо ийгилик жана жаркын бакыт 
алып келсин. 

Куттуу болсун сиздин өздүк майрамыныз,
Көңүл шат көтөрүлсүн маанайыныз!
Көп жакшылык түгөнбөгөн ырыскы
Чың ден-соолук, узун өмүр каалайбыз!

Ала-тоодой асман тиреп башыңыз,
Куттуу болсун асыл курак жашыңыз.
Токсон жүздүн дасторконун кең жайып
Андан дагы аркы белди ашыңыз!

Туулган күнүңүз менен!!!